Агенция за социални и статистически измервания „Прогноза“разполага с необходимия капацитет и професионалисти за извършване на качествени и количествени социологически и маркетингови изследвания.

Екипът е съставен от социолози, политолози и статистици с богат опит в сферата на социологическите и маркетингови изследвания.

Екипът на АССИ «ПРОГНОЗА» има опит в реализирането на различни по вид и обхват маркетингови проучвания.

Разработваме ясна методология на проучванията, с която целим да удовлетворим максимално необходимостта от информация на клиентите ни.

Целите и потребностите на клиента са основен пункт, от който изхождаме при провеждането на проучвания.