Агенция за социални и статистически измервания „Прогноза“разполага с необходимия капацитет и професионалисти за извършване на качествени и количествени социологически и маркетингови изследвания.

Екипът е съставен от социолози, политолози и статистици с богат опит в сферата на социологическите и маркетингови изследвания.

За връзка с нас:

София, ул”Хаджи Димитър” 4, ет.1, ап.1

e-mail: info@ prognoza.li